نوشته هایی با برچسب "کارخانه فولاد سنگان"

خطوط انتقال گازرسانی به کارخانه فولاد سنگان

خطوط انتقال گازرسانی به کارخانه فولاد سنگان

پیمان نظارت کارگاهی خطوط انتقال گازرسانی به کارخانه فولاد سنگان، نسر ۴۴۳۰۷ این طرح در اواخر پاییز سال ۱۳۹۴ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردید. در این طرح عملیات اجرای خطوط انتقال گاز به کارخانه فولاد سنگان و نسر در دستور کار قرار گرفت. شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی […]