نوشته هایی با برچسب "مناقصه"

مناقصه

مناقصه

مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی مهندس مشاور بر پروژه های گازرسانی در سطح استان کردستان در فروردین ماه برگزار گردید و این مشاور با رقم ۱۷۴/۰۳۷/۹۸۷/۴۱۱ ریال در این مناقصه برنده شد.