نوشته هایی با برچسب "شرکت گاز استان کردستان"

نظارت بر پروژه های ساختمانی و گاز رسانی در استان کردستان

نظارت بر پروژه های ساختمانی و گاز رسانی در استان کردستان

پیمان نظارت کارگاهی بر پروژه های ساختمانی و گاز رسانی در سطح استان کردستان ۹۸۱۱۰ این طرح در پاییز ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان کردستان به عنوان کارفرما شروع گردید. در این طرح عملیات گازرسانی به شهر ها، روستاها، و صنایع استان کردستان در دستور کار قرار گرفت. شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال […]