نوشته هایی با برچسب "سیال ثامن"

نظارت بر پروژهای ساختمانی و گاز رسانی استان قزوین

نظارت بر پروژهای ساختمانی و گاز رسانی استان قزوین

پیمان خرید خدمات مشاوره ایی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی در سطح استان قروین ۱۸۰۸۵۸ این طرح در اوایل زمستان سال ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان قزوین به عنوان کار فرما شروع گردید،در این طرح عملیات گازرسانی به روستاهای باقی مانده، حفرات خالی و صنایع استان قزوین در حال اجرا بوده است. شرکت مشاور […]

پیمان امکان سنجی استان سیستان و بلوچستان

پیمان امکان سنجی استان سیستان و بلوچستان

پیمان امکان سنجی و مسیر یابی شهرها،روستاها و صنایع باقی مانده استان سیستان و بلوچستان این طرح در اواخر پاییز سال ۱۳۹۹ توسط شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به عنوان کارفرما شروع گردیده است. در این طرح مطالعات مربوط به مسیر یابی،بازاریابی،برآورد مصرف، امکان سنجی، پیش طرح و طراحی شبکه انتقال، تغذیه و توزیع […]

پروژه نظارت بر گازرسانی منطقه سیستان

پروژه نظارت بر گازرسانی منطقه سیستان

این طرح در پاییز سال ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان گیلان به عنوان استان معین، کارفرمای پروژه شروع گردیده است در این طرح پیش بینی گازرسانی به شهر های زابل،زهک،مهرآباد،دوست محمد وادیمی و روستاهای تابع گردیده است. شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد که از آذر ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود […]