نوشته هایی با برچسب "بجستان"

گازرسانی به صنایع استان خراسان رضوی با الویت شهرستان های بجستان و گناباد

گازرسانی به صنایع استان خراسان رضوی با الویت شهرستان های بجستان و گناباد

پیمان نظارت کارگاهی گازرسانی به صنایع استان خراسان رضوی با الویت شهرستان های بجستان و گناباد ۴۴۶۵۴ این طرح در زمستان سال ۱۳۹۷ توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما شروع گردید. در این طرح عملیات گازرسانی به صنایع شهرستان های بجستان و گناباد در دستور کار قرار گرفت. شرکت مشاور این طرح، […]