نوشته هایی با برچسب "اصفهان"

پروژه نظارت بر گازرسانی به شهرک های صنعتی اصفهان

پروژه نظارت بر گازرسانی به شهرک های صنعتی اصفهان

این طرح در ابتدای سال ۱۳۹۸ توسط شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به عنوان کارفرما شروع گردیده است. در این طرح به شهرک های صنعتی استان اصفهان شامل شرکت های احداث شده یا در حال احداث،صنایع تولیدی و خدماتی گازرسانی می گردد. شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد و از […]