پروژه نظارت بر گازرسانی منطقه سیستان

این طرح در پاییز سال ۱۳۹۸ توسط شرکت گاز استان گیلان به عنوان استان معین، کارفرمای پروژه شروع گردیده است
در این طرح پیش بینی گازرسانی به شهر های زابل،زهک،مهرآباد،دوست محمد وادیمی و روستاهای تابع گردیده است.
شرکت مشاور این طرح، شرکت مهندسی سیال ثامن می باشد که از آذر ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده است
در این طرح ۱۰۰/۰۰۰ متر شبکه تغذیه فولادی و ۲۰۰/۰۰۰ متر شبکه توزیع(پلی اتیلن)،۱۰ ایستگاه تقلیل فشار و ۱۰/۰۰۰ انشعاب در دست اجرا و یا اجرا گردیده است.
قرارداد فی ما بین مشاور و کارفرما شماره پیمان۳۰۳۰۰۴ و مبلغ۴۲/۸۲۱/۲۲۴/۵۶۰ و مدت ۲سال می باشد.
پیمان کاران شاغل در این طرح شامل:
۱-شرکت تشکیل ابتکار-گازرسانی به فاز ۱ زابل
۲-شرکت مشعل گستر سپاهان-گازرسانی به فاز ۲ زابل
۳-شرکت تشکیل ابتکار-گازرسانی به شهر های ادیمی و دوست محمد
۴-شرکت یدک گاز سیرک-گازرسانی به شهر های محمد اباد و زهک
۵-شرکت سازه گاز طوس-گازرسانی به فاز ۳زابل