انتصاب سرپرست شركت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد

طی حکمی از سوی آقای زردویان؛ مدير هماهنگی و نظارت بر توليد شركت ملی گاز ايران، آقای یحیی فیضی به عنوان «سرپرست شركت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد» منصوب شد.

 

متن کامل حکم به شرح زیر می باشد:

پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد

پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد