تماس با ما

شما میتوانید جهت ارتباط با ما با شماره های :

 ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰  –  ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰  –  ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰  –  ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰  –   ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰    ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۰

تماس بگیرید و یا جهت ارسال فکس با شماره

۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

آدرس: مشهد، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، هاشمی رفسنجانی ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵

کد پستی : ۹۱۸۴۳۱۳۷۶۵

ایمیل ما  : s.sayyalsamen@gmail.com

شما میتواند جهت ارتباط با ما از طریق فرم زیر نیز اقدام کنید