پروژه‌هاي انجام شده در زمينه‌ آب و فاضلاب:
مديريت طرح پروژه كاهش هدررفت شبكه آب شهر بجنورد
مديريت طرح پروژه كاهش هدررفت شبكه آب شهر سبزوار
مديريت طرح پروژه آبرساني به روستاهاي شمال خراسان
بازنگري مطالعات پروژه آبرساني به روستاهاي شهر بستك و مطالعه خطوط انتقال فرعي و شبكه توزيع تعدادي از روستاهاي طرح آبرساني به مجتمع براشت
خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول، اصلاح، توسعه و بازسازی انتقال آب به مجتمع روستایی شهید بهشتی شهرستان نهبندان
مطالعات مرحله اول بازنگری، اصلاح، توسعه و بازسازی مجتمع آبرسانی آواز شهرستان درمیان
خدمات مديريت طرح بر نظارت عاليه مطالعات پروژه‌هاي روستايي شركت آب و فاضلاب
خدمات مديريت طرح مطالعات مرحله اول و دوم پروژه‌هاي آبرساني شركت آب و فاضلاب روستايي
مطالعات مرحله اول و دوم اصلاح شبكه داخلي 23 روستاي لنجان
تدوين نظام بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب شهر بندر عباس
انجام خدمات مدیریت طرح پروژه تأسیسات آب و فاضلاب شهرک صنعتی مینودشت استان گلستان
تدوين نظام بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب ده شهرستان استان هرمزگان و روستاهاي تحت پوشش آن‌ها
مديريت طرح اصلاح و بازسازي شبكه آب شرب شهر بجنورد (قسمت دوم)
نظارت کارگاهي و عاليه آبرساني روستاهاي شهرستان ميناب
تهيه شرح خدمات نظام بهره‌برداري از تاسيسات توليد و توزيع آب روستاهاي تحت پوشش شهر مشهد
نظارت بر عمليات بهره‌برداري از تاسيسات آب شرب روستاهاي تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي شهرستان‌هاي مشهد و طرقبه – شانديز
نظارت بر نصب انشعابات و توسعه و بازسازي شبكه فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه 3 (سري اول)
نظارت بر نصب انشعابات و توسعه و بازسازي شبكه فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه 4 (سري اول)
نظارت بر نصب انشعابات و توسعه و بازسازي شبكه فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه 3 (سري دوم)
تدوین شرح خدمات نظام بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب شهرهاي - چناران، قوچان، کاشمر و  شامگان سبزوار
مطالعات مرحله اول و دوم روستاهاي سطح طرقبه
مطالعات وتدوين شرح خدمات نظام بهره‌برداري از تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان مشهد
نظارت عاليه و کارگاهي پروژه آبرساني پسوج شهرستان بيرجند
مطالعات مرحله اول و دوم روستاهاي سطح شهرستان نيشابور
نظارت بر نصب انشعابات و توسعه و بازسازي شبكه فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه 3 (سري سوم)
نظارت بر نصب انشعابات و توسعه و بازسازي شبكه فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه 4
مطالعات مرحله اول تامين آب شهر صفي آباد شهرستان اسفراين
مطالعات فاز یک توجیهی طرح فاضلاب چنار شهرستان کلات
 
پروژه‌هاي انجام شده در زمينه تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب:
مديريت طرح پروژه احداث تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي خيام نيشابور
مديريت طرح پروژه احداث تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي مينودشت و احداث منبع 2000 متر مکعبي
مديريت طرح پروژه‌هاي احداث تصفيه خانه شهرک صنعتي علي‌آباد و مطالعات شهرك صنعتي گنبد
مديريت طرح احداث تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي بجنورد
نظارت کارگاهي و عاليه تصفيه‌خانه فاضلاب چناران و مديريت طراحي و نظارت بر احداث واحدهاي پيش‌تصفيه
مطالعات مرحله دوم طرح مدول دوم تصفيه‌خانه شهرك صنعتي خيام نيشابور
ادامه قرارداد نظارت کارگاهي و عاليه تصفيه‌خانه فاضلاب چناران و مديريت طراحي و نظارت بر احداث واحدهاي پيش‌تصفيه
خدمات مشاوره، بازنگري، طراحي و نظارت کارگاهي و عاليه تصفيه‌خانه فاضلاب شهرک‌هاي صنعتي کاويان و قوچان
تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی و ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران و تهیه اسناد مناقصه طرح احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر چرام به روشBOT براساس مطالعات فاز یک و دو انجام شده و اطلاعات فنی ارائه شده از سوی کارفرما
تهیه گزارش مدل مالی و تهیه اسناد مناقصه طرح "آب شیرین کن شهر لیکک به ظرفیت 2000 مترمکعب در شبانه روز به روش BOO براساس مطالعات و اطلاعات فنی ارائه شده از سوی کارفرما"

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 2، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن:  ۶۰-۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com