مشارکت (کنسرسیوم) سام، شامل گروه شرکت های سیال ثامن، گروه شرکت های ایران اسپیرال و شرکت مدیریت پروژه های حیات آناهیتا (مپحا)،

به منظور سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب و سایر پروژه های عمرانی در تاریخ 1394/10/6 و گروه شرکت های سیال ثامن به عنوان نماینده رسمی

مشارکت تعیین گردید.

به عنوان اولین پروژه مشترک کنسرسیوم سام، این مشارکت به عنوان سرمایه گذار، مجری و بهره بردار پروژه شبکه جمع آوری، خط انتقال و تصفیه خانه

فاضلاب شهر زرند استان کرمان،با سرمایه گذاری اولیه 2445 میلیارد ریال و در بیع متقابل تعیین گردید.

شرکت ایران اسپیرال تولید کننده انواع لوله های فولادی درزجوش مارپیچ (اسپیرال) از قطر 16 الی 120 اینج به روش جوشکاری زیر پودری از ضخامت

5 الی 25.4 میلی متر و تا گرید فولادی x70 بر اساس استاندارد AWWA با ظرفیت تولید 120000 تن در سال می باشد.

شرکت مپحا نیز به منظور سرمایه گذاری بر روی پروژه های این مشارکت، به ویژه در زمینه آب و فاضلاب در سال 1394 تاسیس شد.

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com