پروژه‌هاي انجام شده:

¨      بازسازی پروژه نادر واقع در بلوار وحدت

¨      اجرای محوطه سازی پروژه سبحان 2 واقع در بلوار وحدت

¨      اجرای عملیات سفتکاری و نازک کاری 44 واحد از پروژه  160 واحدی شایسته واقع در بلوار وحدت

¨      نازک کاری بخشی از پروژه مجتمع تجاری اقامتی امید 1  واقع در خیابان شیرازی

¨      اجرای فاز 2 و 3 هتل آپارتمان زمرد واقع در خیابان امام رضا 6

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان صاحب الزمان 2 پلاک 8

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان عبادی 40 پلاک 134

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان ملاصدرا  17 پلاک 1/5

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان نوفل لوشاتو 2/6  پلاک 45

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در نبش خیابان دکتر شیخ 33

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان مهدی 22 پلاک 5

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان سلمان فارسی 1 پلاک 125

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان هاشمیه 48 پلاک 10

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان عدالت 13 پلاک 23

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان سید رضی 53 پلاک 243

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان راهنمایی 20  نبش شیرین 21

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در بین بهشتی 49 و 51 پلاک 1/209

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان بهشتی 47 پلاک 25

¨      ساخت مجتمع مسکونی واقع در خیابان ابوذر 26 پلاک 69

¨      بازسازی مسجد دانشکده فنی شهید منتظری واقع در رضاشهر

¨      اجرای آشپزخانه، تالار و سالن ورزشی  مسجد امام محمد باقر (ع) واقع در نبش دکتر حسابی 34

¨      اجرای مدرسه و خوابگاه موقوفه عبد ا... رضوی وابسته به سازمان اوقاف واقع  در جاده شاندیز

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com