شرکت آبنمود صنعت پردیس

 

دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری روش های نوین آبیاری از سازمان جهاد کشاورزی.

 

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های آبیاری تحت فشار استان خراسان رضوی.

 

دارای اکیپ کارآزموده و متخصص.

 

دارای اکیپ نقشه برداری مجرب.

 

 زمینه های کاری :

 

اجرای انواع سیستم های آبیاری تحت فشار و کم فشار.

 

اجرای فوندانسیون و استخر.

 

تهیه انواع نقشه های رقومی و اجرای عملیات خاک برداری.

 

انجام پروژه های هیدرولوژی.

 

اجرای پروژه های فضای سبز.

 

تعداد پروزه های انجام شده : 7 پروژه

تعداد پروزه های در حال اجرا : 12 پروژه

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com