گروه شرکت‌های سیال ثامن بالاترین رتبه مدیریت طرح شهرداری مشهد را دریافت نمود.

 

تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۶/۳

 

پیرو فراخوان معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد در خصوص استفاده از توان بخش خصوصی جهت تعریف فرصت‌های اقتصادی، انجام اقدامات کارگزاری و هم‌چنین جذب مدیر طرح سرمایه‌گذاری پروژه‌های شهری، گروه شرکت‌های سیال ثامن حائز رتبه ۱ در زمینه‌های زیربنایی و تأسیسات شهری، خدمات شهری، ابنیه و شهرسازی و رتبه ۲ در زمینه فرهنگی، تفریحی گردیده و بر این اساس در لیست کوتاه پروژه‌های شهرداری مشهد قرار گرفت.
هم‌چنین بر اساس رتبه مذکور، این گروه می‌تواند به عنوان کارگزار رسمی شهرداری به فعالیت بپردازد.
گفتنی است پیش از این تنها سه شرکت موفق به أخذ رتبه ۱ (بالاترین رتبه) شده بودند.

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com