گروه مهندسي آب و فاضلاب شرکت مهندسي سيال ثامن با بيش از 11 سال تجربه در زمينه خدمات مديريت طرح، مطالعات، طراحي و نظارت بر پروژه‌هاي آب و فاضلاب، تصفيه‌خانه فاضلاب، آبياري و زهکشي با داشتن پرسنل توانا و کارآمد با بيش از 30 سال سابقه کار و برخورداري از امکانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت مي باشد و از سال 1382 بيش از 40 پروژه نظارت عاليه، مديريت طرح و مطالعاتي توسط اين گروه انجام گرديده است.

 

تعداد پروژه‌های انجام شده در زمینه‌ی آب و فاضلاب: 28 پروژه

تعداد پروژه‌های انجام شده در زمینه‌ی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب: 10 پروژه

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com