تاسیسات آب

خدمات مهندسی

مطالعه طراحي تاسيسات تامين، انتقال، تصفيه، ذخيره و توزيع آب

 1- مطالعه منابع آب سطحي و زير زميني شامل مطالعات هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، هيدروژئوشيمي، هواشناسي، زمين‌شناسي و زمين شناسي مهندسي

 2- مطالعات كيفيت آب

 3- مطالعه و طراحي آب‌گيرها

·         چاه ها ( عمیق، نیمه عمیق ، فلمن )

·         ساحلی رودخانه ای

·         ساحلی دریایی

 4- مطالعه و طراحي تصفيه‌خانه

 5- سالم سازی

·         تصفیه خانه های متعارف

·         آب شیرین کن ها (RO,MED,MSF,ED )

·         تلمبه خانه ها

 6- خطوط انتقال

 7- مخازن (زميني و هوايي(

 8- شبکه های توزیع

 9- مدیریت مصرف

·         آبهای بحساب نیامده

·         کنترل مصرف

 10- طراحی ابنیه فنی پروژه ها

 

 

تاسیسات فاضلاب

خدمات مهندسی

تاسیسات فاضلاب و دفع آبهای سطحی

 1- شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال   

·         انشعابات خانگی

·         خطوط فرعی شبکه های فاضلابرو

·         خطوط اصلی شبکه های فاضلابرو

·         خطوط انتقال

·         ایستگاههای پمپاژ

·         ایستگاههای بالابر

·         تاسیسات و متعلقات مرتبط (آدم روها، سیفونها، سرریزها و ...)

 2- تصفیه خانه فاضلاب شهری و صنعتی     

·         تصفیه متداول

·         تصفیه پیشرفته

·         ارتقاء ظرفیت و فرایند

 3- استفاده مجدد        

·         تعیین پتانسیل های مصرف

·         کیفیت مورد نیاز برای انواع مصارف

·         تعیین روشهای مورد استفاده

 4- بهره برداری و راهبری

·         شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

·         تصفیه خانه های فاضلاب شهری

·         تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی

 5- شبکه های جمع آوری آبهای سطحی     

·         کانالهای فرعی جمع آوری

·         کانالهای اصلی جمع آوری

·         ساماندهی مسیلها

 

سازه

خدمات مهندسی سازه

            1- سازه های مربوط به تاسیسات آب رسانی      

                                    1-1- مخازن زمینی و هوایی

                                    1-2- ایستگاه پمپاژ

                                    1-3- واحدهای تصفیه خانه

                                    1-4- آبگیرها

                                    1-5- اتاقک های سرچاه

            2- سازه های مربوط به تاسیسات فاضلاب         

                                    2-1- واحدهای تصفیه خانه

                                    2-2- ایستگاههای پمپاژ

                                    2-3- ساختمان کلرزنی

            3- ساختمانها      

                                    3-1- ساختمانهای مسکونی

                                    3-2- ساختمانهای تجاری

                                    3-3- ساختمانهای اداری و عمومی

                                    3-4- ساختمانهای صنعتی

                                    3-5- ساختمانهای فرهنگی و ورزشی

            4- راههای دسترسی          

            5- محوطه سازی  

            6- کانال و کالورت

            7- طراحی پل

            8- ابنیه و ساختمانهای خاص

مدیریت طرح

خدمات مهندسی

مديريت طرح (MC)  يا PMC


مطابق شرح خدمات و بخشنامه‌هاي مصوب موجود در بخشهاي زيرخدمات ارائه مي‌گردد:

مديريت طرح پروژه‌ها و زمينه‌هاي:

 - تاسيسات تامين، انتقال، ذخيره، تصفيه‌ و توزيع آب

 - تاسيسات جمع‌آوري، تصفيه و تخليه فاضلاب

 - تاسيسات و تجهيزات مكانيكي، برق، كنترل و ابزار دقيق

 - تحت فايناس بانك توسعه اسلامي

 - تحت فايناس بانك جهاني

 - خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

 - پروژه های طرح و ساخت EPCF,EPC,BUY BACK و B.O.O&B.O.T

 

کنترل و تله متری

خدمات مهندسی

بخش کنترل و تله متری

           طراحی سیستمهای کنترل و مونیتورینگ تصفیه خانه های آب

           کنترل و مونیتورینگ تصفیه خانه های فاضلاب

           طراحی سیستمهای کنترل مخازن ، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب و اتاقک های سر چاه

           طراحی سیستم های تله متری ، تله کنترل و مونیتورینگ شکبه های تامین ، انتقال و توزیع آب

 

خدمات مهندسی

بخش الکتریکال

           طراحی سیستمهای توزیع فشار ضعیف و متوسط تصفیه خانه های آب و فاضلاب

           طراحی سیستمهای توزیع فشار ضعیف ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب و اتاقک های سرچاه

           طراحی سیستمهای تاسیسات الکتریکی ( سیستم روشنایی ، سیستم اعلام حریق ، سیستم ارتباطی، سیستم BMS و ...) ساختمانهای اداری و جنبی

           طراحی سیستمهای روشنایی OUT DOOR

 

تامين مالي

                                                   تامين مالی پرو‌ژه‌های سرمايه‌گذاری شامل:                                                 

           مطالعات تامین مالی داخلی طرح های سرمایه گذاری

           مطالعات تامین مالی خارجی طرح های سرمایه گذاری 

           ارایه مشاوره به منظور گزینش بهترین روش تامین سرمایه

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 2، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن:  ۶۰-۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com