شرکت سامان سبحان کیمیا (SSK.Co) در سال 1390 به ثبت رسید و احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به مایعات هیدروکربنی(GTL) با هزینه سرمایه گذاری

600 میلیون دلار  در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد را در دستور کار خود قرار داد.

این شرکت در سال 1393 با مشارکت گروه ضنعتی گلرنگ، موفق به ثبت و راه اندازی شرکت GTL سناباد شد و شرکت GTL سناباد نیز  موافقت ها و مجوزهای

مورد نیاز پروژه را اخذ نموده و در شرف آغاز احداث پروژه است.

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 2، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن:  ۶۰-۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com