شركت دانش بازار سام فعاليت خود را با هدف کمک به توسعه بازارهاي داخلي و بين‌المللي در صنايع مختلف و پوشش بخشي از خلا موجود در کشور در زمينه بازاريابي و توسعه بازار در سال 1389 آغاز کرده است و با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص داخلي و بين المللي و شبکه همکاران گسترده در سراسر کشور و منطقه خاورميانه، سعي در ايجاد ارزش افزوده و کسب رضايت مشتريان خود دارد.

 

     ¨      بررسي و شناسايي بازار، پيشنهاد بازارهاي هدف و روشهاي نفوذ به بازار (پيش از راهاندازي)

 

¨      پايش رقبا و بخش بندي بازار

 

¨      ارزيابي و تحليل الگوي خريد مصرفکنندگان

 

¨      توسعه محصولات جديد و تحليل سبد محصولات

 

¨      سازماندهي و بازمهندسي دپارتمان بازاريابي و فروش شرکت

     ¨      تدوين استراتژي بازاريابي

 

¨      تدوين استراتژي قيمتگذاري محصولات

 

¨      بررسي بازارهاي صادراتي و توسعه بازار

 

¨      تحليل صنايع و پيشبيني تحولات منطقهاي و جهاني

 

¨      تحليل رضايت مشتري و طراحي سازمان ارتباط با مشتريان

 

¨      طراحي و اجراي سيستم توزيع، متناسب با محصولات شرکت

 

¨      تحليل صنايع و پيشبيني تحولات منطقهاي و جهاني

 

¨      اعتبارسنجي ورود محصولات دانش بنيان و با فناوري بالا (HiTech) به بازار

 

¨      ارزيابي تصوير و کارکرد برند

 

¨      تدوين استراتژي توسعه برند

 

¨      تدوين استراتژي و ارزيابي اثر بخشي تبليغات

 

¨      طراحي سيستم ارتباطات يکپارچه بازاريابي

 

   عضويت­ها

¨      عضويت در کنسرسيوم فناوري نانو پارک علم و فناوري دانشگاه تهران

 

¨      عضويت در کنسرسيوم نفت، گاز و پتروشيمي پارک علم و فناوري دانشگاه تهران

 

¨      عضويت در کريدور فناوري تا بازار (ستاد توسعه فناوري نانو) به عنوان کارگزار رصد بازار، توسعه بازار و بازاريابي بين­ المللي

 

¨      عضويت در انجمن تحقيقات بازاريابي ايران

 

¨      عضويت در کريدور تجاري سازي پارک علم و فناوري دانشگاه تهران

 

¨      عضويت در انجمن مشاوران مديريت ايران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 2، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن:  ۶۰-۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com