شرکت دانش برتر پارس مسکن امید به شماره ثبت 48825 در مرداد ماه  1392 آغاز به کار نمود. در ابتدا این شرکت موفق به اخذ پروانه طراحان و ناظران حقوقی کد 0136  از اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گردید و هم اکنون دارای 32 نفر مهندس عضو در رشته های عمران، معماری، شهرسازی، برق و مکانیک می‌باشد. شرکت دانش برتر در ادامه فعالیت خود در حوزه‌های مختلف ساختمانی ایفای نقش می‌نماید

زمینه‌های کاری این شرکت عبارتند از:

¨      انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی شامل طراحی، محاسبه، نظارت و اجرای ساختمان

¨      انجام کلیه اقدامات مورد نیاز مرتبط با سازمان نظام مهندسی و پیشخوان شهرداری شامل بازدید، اخذ پروانه، تهیه آلبوم نقشه و امضای طراحان و ناظران مربوطه، کنترل و نظارت بر اجرای پروژه، اخذ پایان‌کار و عدم خلافی

¨  مدیریت پروژه

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 2، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن:  ۶۰-۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com