دارای رتبه مدیریت طرح از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

عضو مشاوران امین شبکه بانکی کشور در تهیه طرح‌های سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها

عضو لیست مشاورین منتخب بانک جهانی

عضو لیست مشاورین منتخب بانک توسعه اسلامی

عضو اتحادیه مشاوران کشورهای اسلامی (FCIC)

عضو مشاوران امین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی

عضو مشاوران امین بانک صادرات در ارزیابی و نظارت بر طرح‌های بانکی

عضو مشاوران مورد تأیید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
(طرح ارتقاء بهره‌وری)

 

عضو انجمن مدیریت ایران

 

قبلی
بعدی
                              

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(میثاق)، خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 2، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن:  ۶۰-۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com