دارای رتبه مدیریت طرح از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

عضو مشاوران امین شبکه بانکی کشور در تهیه طرح‌های سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها

عضو لیست مشاورین منتخب بانک جهانی

عضو لیست مشاورین منتخب بانک توسعه اسلامی

عضو اتحادیه مشاوران کشورهای اسلامی (FCIC)

عضو مشاوران امین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی

عضو مشاوران امین بانک صادرات در ارزیابی و نظارت بر طرح‌های بانکی

عضو مشاوران مورد تأیید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
(طرح ارتقاء بهره‌وری)

 

عضو انجمن مدیریت ایران

 

قبلی
بعدی
                              

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com