گروه شرکت های سیال ثامن

با 15 سال سابقه، سه شرکت اقماری، هفت گروه و شرکت همکار و حدود 300 نیروی انسانی در سراسر کشور به فضل الهی موفق به کسب دستاوردهای زیر شده است:

 • اولین شرکت مدیریت طرح در شرق کشور
 • راهیابی به فهرست مشاوران بانک جهانی
 • راهیابی به فهرست مشاوران بانک توسعه اسامی
 • اخذ گواهینامه ISO 9001:2008
 • تکمیل بیش از 120 پروژه در سطح کشور
 • کسب بالاترین رتبه کانون مشاوران در شرق کشور

شرکت های مختلف این گروه، خدمات مهندسی، تدارکات، ساخت وتامین مالی(EPCF) و مدیریت طرح (MC) را در حوزه های تخصصی زیر ارائه می نماید:

 • ساختمان، مسکن و شهرسازی
 • نفت و گاز
 • آب و فاضلاب
 • آبیاری و زهکشی
 • کشاورزی

 

نشانی دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، خیابان بیست و نهم، پلاک 20، واحد 3

 

 

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد 1، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۱۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@SayyalSamen.com

وب‌نشانی: www.SayyalSamen.com

 

شرکت اقماری آران

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۲۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۶۶

رایانشانی: info@Aran.co.com

وب‌نشانی: Aran.co.com

 

شرکت اقماری گلسنگ

نشانی: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق ۲، جاهد ۱، پلاک ۱۵، واحد ۲

تلفن: ۰۵۱۳۵۱۳۰۵۳۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵

رایانشانی: info@Golsang.Co

وب‌نشانی:www.Golsang.Co

 

شرکت اقماري آبنمود صنعت پردیس
نشاني: مشهد مقدس، بزرگراه میثاق، میثاق
۲ ، جاهد ۱، پلاک ۱۵،  واحد ۲

تلفن:۰۵۱۳۵۱۳۰۵۴۰ - دورنگار: ۰۵۱۳۵۱۳۴۰۰۵
رایانشاني: AbnemudSanat@SayyalSamen.com
وب نشاني: www.AbnemudSanat.com