انجام خدمات مدیریت طرح پروژه تأسیسات آب و فاضلاب شهرک صنعتی مینودشت استان گلستان

Contact us

 

Central Office: No 15, Jahed 1 St, Misaq 2 St, Misaq Highway, Mashhad, Iran
Phone No: +985135130510
Fax No: +985135130566
Tehran office: Unit 3, No 20, Vozara 29 St, Argentina Sq, Tehran, Iran